نشست سه جانبه اداره کل آزمایشگاه کنترل مرجع سازمان غذا و دارو، شورای آموزش داروسازی وزارت بهداشت و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، در روز یکشنبه مورخ 2 اردیبهشت 1403؛ نشستی بین دکتر دارایی عضو هیات امنای مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت؛ دکتر انصاری مدیرکل اداره آزمایشگاه کنترل مرجع سازمان غذا و دارو و تجهیزات پزشکی و دکتر محسن صابری رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی جهت بررسی همکاری فی مابین برگزار شد.

پس از صحبت در مورد آغاز همکاری با اداره کل آزمایشگاه مرجع و در پایان نشست، از آزمایشگاه ژنتیک مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و کارگاه ساخت دستگاه الکل سنج بازدید به عمل آمد.

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا