نشست مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با نمایندگان صلیب سرخ

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، در روز یکشنبه مورخ 9 اردیبهشت 1403؛ نشستی فی ما بین صلیب سرخ و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با حضور علی کامکار مسئول لاجستیک صلیب سرخ، مهرداد عزیزی نماینده رسمی صلیب سرخ، خانم پاریمار کرستیانو مسئول ژنتیک قانونی صلیب سرخ در ایران و عراق؛ و دکتر محسن صابری رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و کارشناسان آزمایشگاه مرکز تحقیقات برگزار گردید.

در طی این جلسه، کارشناسان آزمایشگاه محصولات تولیدی مرکز تحقیقات در حوزه ژنتیک را معرفی نمودند و همچنین مقرر گردید در نشست بعدی؛ نمایندگان صلیب سرخ از روند تولید محصولات مرکز بازدید به عمل آورند و نیازهای خود را در خصوص تامین کیتهای تشخیص ژنتیک اعلام نمایند.

در پایان این نشست، نمایندگان صلیب سرخ از آزمایشگاه ژنتیک مرکز تحقیقات بازدید کردند.

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا