پایان دوره‌های آموزشی مرکز مالکیت معنوی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، آخرین جلسه از سری کارگاه‌های آموزشی ” کارشناسی اختراعات” اداره ثبت اختراعات مرکز مالکیت معنوی در روز سه شنبه مورخ 15 آذر 1401 در سالن جلسات این مرکز برگزار گردید.

این دوره‌های آموزشی زیر نظر اداره ثبت اختراعات مرکز مالکیت معنوی، در زمینه کارشناسی و در 29 جلسه و مجموعا ده روز برگزار شد که در آن مهارت‌های مورد تایید مرکز مالکیت معنوی توسط اساتید مجرب آن مرکز به اساتید و کارشناسان مرکز تحقیقات ارائه گردید. این مهارت‌های هشتگانه شامل دانش مالکیت فکری، بررسی شکلی ضمائم اظهارنامه اختراع، فرآیند ثبت اختراع، طبقه­‌بندی بین‌المللی اختراعات، جستجوی اختراعات موجود، بررسی ماهوی اختراع، حق تقدم و ارزیابی وحدت اختراع و نحوه تکمیل گزارش داوری و تنظیم نامه پاسخ استعلام می‌باشند.

در پایان، به شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها، گواهینامه معتبر کارشناسی اختراعات از سوی اداره مالکیت معنوی اعطا گردید.

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا