کسب افتخاری دیگر برای مرکز تحقیقات پزشکی قانونی- کسب رتبه چهارم توسط مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در ارزشیابی سال ۱۴۰۱

رتبه اول کشوری در محورهای "اثرگذاری" و "حاکمیت و رهبری" نصیب مرکز تحقیقات پزشکی قانونی گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، بر اساس نتایج ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی مراکز تحقیقات وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال 1401، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی موفق به کسب رتبه چهارم در میان 405 مرکز تحقیقات بالینی کشور گردید. علاوه بر این، این مرکز در دو محور “حاکمیت و رهبری” و “اثرگذاری” نیز در جایگاه اول در میان مراکز تحقیقاتی کشور قرار گرفت.

بنابر اعلام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در ارزشیابی سال 1401 تعداد 833 مرکز تحقیقات با فعالیت بیش از یک سال در هفت گروه مستقل مراکز تحقیقاتی دولتی با زمینه فعالیت بالینی، بیومدیکال و ارتقاء سلامت (در دو دسته مراکز با فعالیت بیش از ده سال و مراکز با فعالیت یک تا ده سال) و مراکز خصوصی، مورد ارزشیابی قرار گرفتند.

مطابق  آیین نامه ارزشیابی مراکز تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1401/05/11، امسال نیز مشابه سال گذشته، مراکز تحقیقاتی در سه محور “حاکمیت و رهبری”، “اثرگذاری” و “تولید دانش” مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر همین اساس، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی موفق گردید در محور اثرگذاری، رتبه یک را در میان تمامی 833 مرکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور کسب نماید. همچنین این مرکز در محور حاکمیت و رهبری نیز با کسب حداکثر امتیاز ممکن، در میان مراکز تحقیقاتی بالینی کشور به رتبه اول نائل گردید. این نتایج در حالی حاصل گردید که دسته‌بندی مراکز در سال جدید دستخوش تغییرات گردیده و مراکز تحقیقاتی دارای ردیف مستقل بودجه نیز به همراه سایر مراکز رتبه‌بندی گردیدند.

بر طبق نتایج این ارزشیابی، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با 2 طرح تحقیقاتی اثرگذار بر اقتصاد، یک جذب گرنت پژوهشی، انتشار 56 مقاله شامل 46 مقاله ISI، انتشار 15 مقاله با همکاری بین المللی و انتشار 11 مقاله در مجلات ۲۵% برتر (Q1)، و چاپ یک فصل کتاب و با مجموع 606 امتیاز از رتبه ششم در سال 1400 به رتبه چهارم مراکز تحقیقاتی بالینی با بیش از 10 سال فعالیت ارتقا یافت.

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا