کسب مجوز آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو

دکتر محسن صابری، رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی از صدور مجوز فعالیت آزمایشگاه همکار مرکز تحقیقات پزشکی قانونی توسط سازمان غذا و دارو خبر داد.

کسب مجوز آزمایشگاه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
کسب مجوز آزمایشگاه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، دکتر محسن صابری اظهار کرد: پیرو ممیزی های انجام شده در تاریخ های 1402/02/20، 1401/11/23 و 1401/06/13 و بررسی مستندات آزمایشگاه تعیین سلامت بافتی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، عملکرد آزمایشگاه مورد تایید سازمان غذا و دارو قرار گرفت.

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی همچنین ابراز امیدواری کرد که با راه اندازی، ارتقاء و توسعه آزمایشگاه مرکز ضمن کاهش هزینه‌های جاری و رونق اقتصادی و نیز اشتغال زایی برای افراد، وضعیت تعیین سلامت بافت های برداشت شده، بصورت مطلوب و با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا