کسب گواهینامه‌ی مسئول فنی تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی توسط مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، در راستای بهبود عملکرد و استانداردسازی هر چه بیشتر آزمایشگاه ژنتیک، دو تن از همکاران مرکز خانم مهندس ادریس‌آبادی و آقای بابائی در دوره آموزشی “مسئول فنی تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی” انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور که با همکاری و نظارت اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی وزرات بهداشت، درمان و آموزش برگزار شد، شرکت نموده و موفق به کسب گواهینامه مسئول فنی تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی گردیدند. لذا از این پس، آزمایشگاه ژنتیک مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با دو مسئول فنی مجرب به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد.

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا