حضور مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور در روز چهارشنبه 22 شهریور از ساعت 10 تا 12:30 برگزار شد.

در این گردهمایی، ۳۵ دستگاه مشارکت داشتند و بهره برداری، استانداردسازی و چالش‌های موجود در داده‌های آسیب‌های اجتماعی به بحث گذاشته شد.

در طی این گردهمایی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی از محصولات دانش بنیان خود رونمایی کرد. در انتها، جناب آقای دکتر محمد عباسی معاون وزارت کشور از این محصولات بازدید به عمل آوردند.

محمد عباسی در گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع روز اجتماعی تاکید کرد: باید در همه امور انسجام واتحاد داشته باشیم که رمز پیروزی در همه مباحث است. وی افزود: نظام نظری باید مبنای قابل اعتماد داشته باشدو داد‌های مدقن از لوازم نظام برنامه ریزی است و بی تردید برنامه‌هایی که داده‌های به روز نداشته باشد نمیتواند جریان درست برنامه ریزی را فراهم کند.

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا