جلسه با سازمان بازرسی کل کشور

در روز چهارشنبه 9 شهریور ماه 1401، دکتر احمد اسدیان، معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی و رئیس کارگروه حمایت از تولید دانش‌بنیان و صیانت از نخبگان سازمان بازرسی کل کشور و هیات همراه از مرکز تحقیقات پزشکی قانونی بازدید کردند.

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا