جلسه ششم کارگاه‌های آموزشی اداره ثبت اختراعات مرکز مالکیت معنوی

در روز چهارشنبه مورخ 2 آذر ماه 1401، جلسه ششم کارگاه‌های آموزشی اداره ثبت اختراعات مرکز مالکیت معنوی در سالن جلسات مرکز تحقیقات پزشکی قانونی برگزار گردید.

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا