جلسه دوم کارگاه‌های آموزشی اداره ثبت اختراعات مرکز مالکیت معنوی

ثبت اختراع مالکیت معنوی دومین جلسه کارگاه‌های آموزشی اداره ثبت اختراعات مرکز مالکیت معنوی درتاریخ 16 شهریور ماه 1401 در سالن جلسات‌سازمان پزشکی قانونی با حضور ریاست مرکز تحقیقات،معاونین وکارشناسان و تنی چند از اعضای هیات علمی سازمان برگزار گردید.

 

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا