جلسه سوم کارگاه‌های آموزشی اداره ثبت اختراعات مرکز مالکیت معنوی

در روز چهارشنبه مورخ 27 مهرماه 1401، جلسه سوم کارگاه‌های آموزشی اداره ثبت اختراعات مرکز مالکیت معنوی در سالن شماره یک حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی برگزار گردید.

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا