جلسه دوم ممیزی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی جهت اخذ گواهینامه استاندارد ISO 13485

در روز چهارشنبه مورخ 1401/06/23 جلسه دوم ممیزی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی جهت اخذ گواهینامه استاندارد ISO 13485 برای کیت تعیین هویت ژنتیکی برگزار شد که در حاشیه این جلسه، ممیزان به بازدید از آزمایشگاه، جهت انطباق مستندات مربوطه با محیط آزمایشگاه تولید کیت پرداختند.

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا