جلسه چهارم کارگاه‌های آموزشی اداره ثبت اختراعات مرکز مالکیت معنوی

در روز چهارشنبه مورخ 4 آبان ماه 1401، جلسه چهارم کارگاه‌های آموزشی اداره ثبت اختراعات مرکز مالکیت معنوی در سالن جلسات مرکز تحقیقات پزشکی قانونی برگزار گردید.

 

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا