گزارش تصویری از دومین مرحله ممیزی ایزو ۱۸۳۸۵ کیت ژنتیک مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

در روز سه شنبه مورخ 1402/09/21، دومین مرحله ممیزی ایزو 18385 در حوزه پزشکی قانونی توسط ممیز رسمی شرکت KGS مالزی جهت اخذ ایزو ۱۸۳۸۵ در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی برگزار شد.

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا