جلسه نهم کارگاه‌های آموزشی اداره ثبت اختراعات مرکز مالکیت معنوی

در روز چهارشنبه مورخ 15 آذر ماه 1401، جلسه نهم کارگاه‌های آموزشی اداره ثبت اختراعات مرکز مالکیت معنوی در سالن جلسات مرکز تحقیقات پزشکی قانونی برگزار گردید.

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا