جلسه هفتم کارگاه‌های آموزشی اداره ثبت اختراعات مرکز مالکیت معنوی

در روز سه شنبه مورخ 8 آذر ماه 1401، جلسه هفتم کارگاه‌های آموزشی اداره ثبت اختراعات مرکز مالکیت معنوی در سالن جلسات سازمان پزشکی برگزار گردید.

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا