اولین کنگره بین المللی بررسی صحنه جرم

عنوان: اولین کنگره بین المللی بررسی صحنه جرم روز دوشنبه، 1 تیر، 1388 لغایت چهارشنبه، 3 تیر، 1388 توسط سازمان پزشكي قانوني كشور در شهر تهران برگزار می شود.

توضیحات کنفرانس
اهداف كنگره عبارتند از:
1. تبيين ابعاد علمي و تخصصي بررسي صحنه جرم در راستاي تحقق عدالت
2. ارتقاء عملكرد تيم بررسي صحنه جرم براساس استانداردهاي بين المللي

محورهاي كنگره عبارتند از:
1. جايگاه بررسي صحنه جرم در كاهش اطاله دادرسي
2. تأثير بررسي صحنه جرم در تحقق عدالت
3. تدوين دستورالعمل جامع بررسي صحنه جرم
4. نقش بررسي صحنه جرم در ارايه راهكارهاي پيشگيري از جرم
5. جايگاه بررسي صحنه جرم در جرايم جنسي و خشونت هاي خانوادگي
6. جايگاه بررسي صحنه جرم در مواجهه با مرگ هاي خشن
7. جايگاه بررسي صحنه جرم در حوادث دسته جمعي
8. تعامل بيشتر بين بخش هاي تشكيل دهنده بررسي صحنه جرم
9. جايگاه علوم و فن آوري هاي نوين در بررسي صحنه جرم
10. نقش بررسي صحنه در تعيين علت و نحوه و زمان فوت
11. روشهاي نوين در تعيين هويت
12. اهميت بررسي صحنه جرم در تروريسم بيولوژيك و شيميايي
13. ملاحظات ايمني در بررسي صحنه جرم
14. عوامل مخدوش كننده در صحنه جرم
15. اهميت بررسي صحنه در حوادث شيميايي، حريق و انفجار
16. ديدگاههاي اخلاقي، فقهي و حقوقي در ارتباط با صحنه جرم
17. راهكارهاي جمع آوري و حفظ مستندات در صحنه جرم

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا