دومین کنگره ملی تروما

عنوان: دومین کنگره ملی تروما روز شنبه، 13 آذر، 1395 لغایت سه شنبه، 16 آذر، 1395 توسط دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، قطب علمي آموزشي تروما در شهر تهران برگزار شد.

توضیحات کنفرانس
محور هاي كنگره:

1- تازه هاي درمان در تروما
2- پيشگيري از بروز تروما
3- نقش آموزش در كاهش حوادث
4- ترياژ در تروما
5- نقش فن آوريهاي نوين در مديريت مصدومين
6- پرستاري در تروما
7- سامانه كشوري تروما و ثبت آمار
8- قوانين و مقررات در تروما
9- اختلالات رواني پس از تروما(PTSD)

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا