همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران

  • عنوان: بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت های منجر به فوت ناشی از سموم دفع آفات ارجاع شده به آزمایشگاه سم شناسی ستاد مرکزی سازمان پزشکی قانونی کشور در سالهای 1382-1381
  • نوع ارائه: سخنراني
  • نویسنده: سلطاني نژاد كاظم، سرداري فريبا، فريادي منصور، اخگري مريم، جاويدان نژاد عبداله
  • نوع همایش:  انجمن هاي علمي
  • حامی:  انجمن سم شناسی ایران
  • زمان:  1383, دوره 8

چکیده: مسموميت هاي حاد ناشي از سموم دفع آفات به عنوان يكي از علل بروز آسيب و مرگ و مير در بسياري از كشورهاي جهان از جمله ايران است. شناسايي عوامل موثر در بروز اين گونه مسموميت ها جهت اتخاذ سياست هاي پيشگيري و درمان حايز اهميت است. هدف از اين مطالعه بررسي عوامل و شاخص هاي اپيدميولوژيك در مسموميت هاي منجر به فوت ناشي از سموم دفع آفات مي باشد.
مطالعه انجام شده يك مطالعه توصيفي – تحليلي گذشته نگر بوده كه از بررسي اطلاعات موجود در پرونده هاي بيماران فوت شده در اثر مسموميت حاد ناشي از سموم دفع آفات ارجاع شده به بخش سم شناسي ستاد مركزي سازمان پزشكي قانوني كشور از فروردين ماه 1381 لغايت اسفندماه 1382 جمع آوري گرديد. اطلاعات مورد نياز از جمله سن، جنس، شغل، ميزان تحصيلات، محل سكونت، علت مصرف سم و نوع سم مصرف شده از پرونده ها استخراج و در فرم هاي ويژه اي كه به همين منظور طراحي گرديده بود ثبت گرديد و در پايان داده هاي به دست آمده توسط رايانه و به وسيله نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
از مجموع 3885 پرونده مورد بررسي جهت سموم دفع آفات در فاصله زماني ياد شده ، 51 مورد مرتبط با افرادي بوده است كه به علت مسموميت حاد ناشي از مصرف سموم دفع آفات فوت نموده اند (1.31%). از نظر سني ميانگين سني فوت شدگان  31.82 ±17.021 سال و از نظر جنسي، 63.3% مذكر و 36.7% مونث بودند. از نظر شغل، اكثريت فوت شدگان خانه دار (25%) و بعد از آن دانش آموزان (19.4%) بودند. 66.7% متوفيان ساكن نواحي شهري و 33.3% آنها ساكن نواحي روستايي بودند. در 52.9% موارد علت مصرف سم، جهت خودكشي و تنها در 7.8% به صورت تصادفي بوده است. اكثر متوفيان (35.3%) داراي تحصيلات ابتدايي بودند. شايع ترين سموم كه باعث بروز مرگ در موارد فوق گرديد شامل فسفيدهاي آلومينيوم و روي (35.2%) و سموم ارگانو فسفره (33.3%)بود.
با توجه به علت بروز مسموميت هاي منجر به فوت و سن، جنس و ميزان تحصيلات متوفيان لزوم توجه بيشتر به نيازهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه، به ويژه جوانان جهت پيشگيري از بروز اين گونه مسموميت ها داراي اهميت مي باشد. بالا بودن ميزان مرگ در نتيجه مصرف فسفيدهاي آلومينيوم و روي، لزوم بازنگري در جايگزيني هر چه سريع تر اين سموم با عوامل كم خطرتر را اجتناب ناپذير مي سازد.

کلید واژه: سموم دفع آفات، پزشكي قانوني، اپيدميولوژي

مقالات نشریه ای مرتبط: ندارد

مقالات همایشی مرتبط: ندارد

 

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا