بازدید از محل مرکز رشد و نوآوری پزشکی قانونی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، در تاریخ 6 شهریور 1402 بازدیدی از محل مرکز رشد و نوآوری پزشکی قانونی با حضور جناب آقای دکتر پورعباسی عضو کمیته ارزیابی مراکز رشد و نوآوری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عمل آمد.

ارزیابان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز تحقیقات پزشکی قانونی بازدید کردند
ارزیابان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز تحقیقات پزشکی قانونی بازدید کردند

در این بازدید جناب آقای دکتر صابری رئیس محترم مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در مورد ساختار و دستاوردهای دانش بنیان مرکز توضیحاتی ارائه کردند و در ادامه نیز آقای دکتر پورعباسی ضمن تشکر از تلاش های پژوهشگران مرکز تحقیقات، ابراز امیدواری کردند که با راه اندازی مرکز رشد و نوآوری شاهد دستاوردهای استراتژیک بیشتری از این مجموعه خواهیم بود.

ارزیابان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز تحقیقات پزشکی قانونی بازدید کردند
ارزیابان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز تحقیقات پزشکی قانونی بازدید کردند

در انتهای بازدید نیز فضای فیزیکی مرکز رشد، آزمایشگاه ها، سالن اجتماعات و فضای آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفت.

ارزیابان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز تحقیقات پزشکی قانونی بازدید کردند
ارزیابان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز تحقیقات پزشکی قانونی بازدید کردند

 

 

 

 

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا