تحویل و آموزش ۱۴ دستگاه هموژنایزر ایرانی ساخته شده مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به  اداره کل استان‌ها

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، طی مراسمی که با حضور دکتر شجاعی مدیرکل حوزه ریاست، دکتر قادی‌پاشا معاون پزشکی و آزمایشگاهی، دکتر مهدوی معاون آموزش و پژوهش، دکتر ناییجی مدیر اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل، دکتر محسن صابری رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، معاونین مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و کارشناسان استان‌ها در سالن شهید بهشتی سازمان پزشکی قانونی کشور در روز چهارشنبه مورخ 1402/12/16 برگزار شد، تعداد 14 دستگاه هموژنایزر ایرانی که توسط مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ساخته شده بود، به اداره کل استان‌های مختلف تحویل داده شد.

در این مراسم ضمن تحویل دستگاه‌های هموژنایزر، دوره یک روزه آشنایی و آموزش دستگاه هموژنایزر توسط مهندس احدی برگزار گردید.

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا