صعود بیست و چهار پله‌ای مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پزشکی در سال ۱۴۰۰

مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در بین شش مرکز تحقیقات بالینی برتر کشور قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، نتایج ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی مراکز تحقیقات وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور (دولتی/ خصوصی) در سال 1400 اعلام گردید و بر این اساس، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی رتبه ششم را در بین 121 مرکز تحقیقات بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه و بیش از 10 سال فعالیت در کشور کسب کرد.

بنابر اعلام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در ارزشیابی سال 1400 تعداد 808 مرکز تحقیقات با فعالیت بیش از یک سال در در ده گروه مستقل (مستقل بودجه بالینی، مستقل بودجه بیومدیکال، مستقل بودجه ارتقا سلامت، بالینی با فعالیت بیش از ده سال و فعالیت یک تا ده سال، بیومدیکال با فعالیت بیش از ده سال و فعالیت یک تا ده سال، ارتقا سلامت با فعالیت بیش از ده سال و فعالیت یک تا ده سال و مراکز خصوصی) مورد ارزشیابی قرار گرفتند.

بر اساس دستورالعمل جدید ارزشیابی مراکز تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1401/05/11، علاوه بر محور تولید دانش، محورهای جدید حاکمیت و رهبری و همچنین اثرگذاری نیز در ارزشیابی تاثیرگذار بودند . شاخص‌های مربوط به حیطه تولید علم شامل بروندادهای پژوهشی (انتشارات مقاله، خلاصه مقالات و کتب)، انتشار مقالات در مجلات ۲۵% برتر (Q1)، انتشار مقالات با همکاری بین‌المللی، تعداد ارجاعات و شاخص H بوده که از پایگاه‌های معتبر ISI، Pubmed و Scopus و بر مبنای سال 2021 میلادی استخراج گردیده است.

بر طبق نتایج این ارزشیابی، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با 2 طرح تحقیقاتی اثرگذار بر اقتصاد، یک ثبت اختراع ملی، 84 مقاله شامل 46 مقاله  ISI و 11 مقاله Pubmed و 22 مقاله Scopous و 5 مقاله ESCI و یک خلاصه مقاله و با مجموع 873 امتیاز با صعود 24 پله‌ای نسبت به سال گذشته توانست به جایگاه ششم مراکز تحقیقاتی بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه و بیش از 10 سال فعالیت دست یابد.

این در حالی است که در سال گذشته این مرکز با مجموع 78 مقاله، رتبه 30 ام را در میان 259 مرکز تحقیقات بالینی با فعالیت بیش از 5 سال کسب کرد. همچنین در سال 1398 با مجموع 75 مقاله، این مرکز در بین271 مرکز تحقیقاتی بالینی با فعالیت بیش از سه سال و فاقد ردیف مستقل بودجه در رتبه چهلم و در ارزشیابی سال 1397 نیز از میان 307 مرکز مذکور با پنجاه مقاله در جایگاه هفتاد و دوم قرار گرفت. در ارزشیابی سال 1396 نیز توانست با انتشار 47 مقاله در میان 271 مرکز تحقیقاتی بالینی با سابقه بیش از سه سال به رتبه 76 دست یابد.

 

 

 

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا