تفکر سریع و کند

اگر می خواهیم کاری را به بهترین نحو ممکن انجام دهیم، اول از همه باید بفهمیم با چه چیزی سروکار داریم و می خواهیم چه کار کنیم. تفکر، سریع و کند کتابی است که خوانندگان می توانند در آن توصیه های مفید زیادی در ارتباط با این موضوع پیدا کنند. طرز تفکر ما نقش شگرفی در شیوه زندگی کردن ما، نحوه ی واکنش به موقعیتهای متفاوت، روش تعامل مان با دیگران، نحوه ی تصمیم گیری و روش حل مسائل توسط ما دارد.

دکمه بازگشت به بالا