برنامه روز دوم هفتمین همایش سراسری طب و قضا

همایش طب و قضا با همکاری سازمان پزشکی قانونی و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در روزهای یکشنبه 4 تیر و دوشنبه 5 تیرماه در حال برگزاری می باشد.

برنامه روز دوم هفتمین همایش سراسری طب و قضا به شرح زیر می باشد.

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا